Kontakti

     
     
     
     
     
     
     
     
Ime in priimek delovno mesto elektronska pošta
Sabina Lidjan psihologinja, učiteljica DSP sabina.lidjan@guest.arnes.si
Mojca Lapanja logopedinja, specialna pedagoginja, učiteljica DSP lapanja.mojca@guest.arnes.si
Marja Šifrer Vehar pedagoginja, učiteljica DSP marja.sifrer-vehar@guest.arnes.si
Tamara Velikanje socialna pedagoginja, učiteljica DSP tamara.velikanje@guest.arnes.si
Nina Ozebek pedagoginja, učiteljica DSP nina.ozebek@guest.arnes.si
Karmen Grobin pedagoginja, učiteljica DSP karmen.grobin@guest.arnes.si
Tamara Ortar inkluzivna pedagoginja, svetovalna delavka za NIS in PPVI, učiteljica DSP tamara.ortar@guest.arnes.si