Vpis v srednje šole 2024/25

Srednješolski vpisnik 2024

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK 2024

Roditeljski sestanek 28. 11. 2023

Pomembni datumi

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

V primeru, da se na posamezni program srednje šole vpiše več kandidatov kot je razpisanih mest, se kandidate sprejme glede na učni uspeh pri obveznih predmetih v 7., 8. in 9. razredu:

Nekatere srednje šole glede na program lahko zahtevajo tudi:

  • preizkus nadarjenosti
  • športne dosežke

V primeru da se na posamezni šoli pojavi več kandidatov z istim številom točk, se upošteva tudi rezultate nacionalnega preizkusa znanja.

Bivanje v dijaškem domu

O bivanju v dijaškem domu si lahko prebereš tukaj.

Seznam vseh dijaških domov najdete tukaj.

Prijavnico za dijaški dom najdeš na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 .

 

Štipendije

Zakon o štipendiranju

Zoisova štipendija se dodeljuje kandidatom, ki izkazujejo izjemne dosežke in odličen učni uspeh.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za poklice, za katere je na trgu dela več ponudb kot je povpraševanja.

Kadrovske štipendije so namenjene povezovanju mladih in delodajalcev. Večina kadrovskih štipendij po zaključku šolanja dijaka obvezuje k zaposlitvi pri štipenditorju. Lahko se dogovorijo tudi za druge obveznosti, kot npr. praksa. Te obveznosti se opredelijo v pogodbi o štipendiranju.

Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.