Vpis v srednje šole 2023/24

Informacije glede prenosa prijav

Do 24. aprila do 14. ure lahko učenci svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo na drugo srednjo šolo.

Postopek prenosa prijavnice:

  1. izpolnite izjavo o prenosu prijavnice (podpišete ga starši in učenec).
  2. Skenirano izjavo pošljete na e-naslov svetovalnega delavca. Svetovalni delavec na šoli, kamor je učenec prvotno oddal prijavnico, v vašem imenu pošlje prijavnico na drugo šolo. E-naslovi svetovalnih delavcev so v priponki:

Predstavitev vpisa v srednjo šolo

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove 23/24

Rokovnik za vpis v srednje šole

Na voljo je rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v prvi letnik srednjih šol.

Ključen datum: 3. 4. 2023: Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/24

Poklicno usmerjanje za vpis v srednje šole

PowerPoint predstavitev o poklicnem usmerjanju si lahko prenesete tukaj:

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

V primeru, da se na posamezni program srednje šole vpiše več kandidatov kot je razpisanih mest, se kandidate sprejme glede na učni uspeh pri obveznih predmetih v 7., 8. in 9. razredu:

Nekatere srednje šole glede na program lahko zahtevajo tudi:

  • preizkus nadarjenosti
  • športne dosežke

V primeru da se na posamezni šoli pojavi več kandidatov z istim številom točk, se upošteva tudi rezultate nacionalnega preizkusa znanja.

Bivanje v dijaškem domu

O bivanju v dijaškem domu si lahko prebereš tukaj.

Seznam vseh dijaških domov najdete tukaj.

Prijavnico za dijaški dom najdeš na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 .

Štipendije

Zakon o štipendiranju

Zoisova štipendija se dodeljuje kandidatom, ki izkazujejo izjemne dosežke in odličen učni uspeh.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za poklice, za katere je na trgu dela več ponudb kot je povpraševanja.

Kadrovske štipendije so namenjene povezovanju mladih in delodajalcev. Večina kadrovskih štipendij po zaključku šolanja dijaka obvezuje k zaposlitvi pri štipenditorju. Lahko se dogovorijo tudi za druge obveznosti, kot npr. praksa. Te obveznosti se opredelijo v pogodbi o štipendiranju.

Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.