NEON – varni brez vrstniškega nasilja

Naša šola se je vključila v program NEON – varni brez vrstniškega nasilja. V Sloveniji je cela mreža šol, ki so vključene v ta program. Gre za celostni program, kamor so vključeni učenci, njihovi starši ter vsi zaposleni. Učenci bodo vključeni v različne delavnice, starše in zaposlene pa bomo informirali o vrstniškem nasilju.

Ta stran je namenjena objavljanju izobraževalnih gradiv, ki jih je pripravila projektna skupina programa NEON.

Gradiva za učence

Priporočila za spletno varnost pri delu na daljavo:

Ključni koraki za varno rabo družbenih omrežij za otroke:

Gradiva za starše in učitelje

Priporočila za spletno varnost pri delu na daljavo:

Ključne informacije o varni rabi družbenih omrežij:

Problematika spletne varnosti v šolah (smernice za vodstva šol):