Poklicno usmerjanje-uporabna gradiva

Poklicno usmerjanje

Ta stran je namenjena raziskovanju poklicnih interesov.

Portal slovenske srednje šole

vsebuje ažurne podatke o slovenskih srednješolskih programih v prihajajočem šolskem letu, vsebuje tudi podatke o dijaških domovih, štipendijah in praksah!

 

Navodila za uporabo programa Kam in kako

V svetovalni službi (Sabina Lidjan) dobite uporabniška imena in gesla za uporabo programa Kam in kako. Izpolnite ga po navodilih v prilogi.

 

Navodila za izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

V svetovalni službi (Sabina Lidjan) dobite uporabniška imena in gesla za uporabo Vprašalnika o poklicni poti. Ostala navodila si preberite v spodnji prilogi.

 

 

Jump kartice

so pripomoček za pogovor o zaposlitvi in izobraževanju. Razvit je bil za spodbujanje razgovora z učenci v zadnjem triletju osnovne šole. V spodaj priloženem priročniku je zbranih nekaj predlogov za uporabo vaj.

Kartice:

Priročnik:

Poklicne kartice

so pripomoček za raziskovanje poklicev. Lahko si jih natisnete in vsak dan debatirate o drugem poklicu. Namenjene so tudi mlajšim!

Kartice poklicev:

Ponudba brezplačnih kariernih svetovanj za izbiro nadaljnjega izobraževanja

V osnovnih šolah karierno orientacijo izvajajo svetovalni delavci, zato se učenci lahko najprej obrnete nanje, lahko pa se obrnete tudi na različne organizacije, navedene v spodnji tabeli.

Tabela:

Uporabni viri

Na spletni strani Moja izbira imate zbran pregled različnih poklicev in osnovnih šol: https://www.mojaizbira.si/

Dostop do spletnega portala Kam in kako: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – opisi poklicev: https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

To bo moj poklic – video oddaje s predstavitvami poklicev: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb

Dijaški.net: https://dijaski.net/

Slovenske srednje šole – predstavitve vseh srednjih šol: https://slovenskesrednjesole.si/

Izbira študija

Na izbiro srednje šole, vpliva tudi vaša želja po študiju. Na spodnjih povezavah lahko preverite, na kateri študijski program se lahko vpišete z izbrano srednjo šolo.