Štipendije

Štipendija je dopolnilni prihodek, ki je namenjen pomoči pri kritju stroškov izobraževanja. Področje štipendiranja ureja Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18).

V Sloveniji poznamo naslednje možnosti štipendiranja:

 • državna štipendija,
 • kadrovska štipendija,
 • štipendija za deficitarne poklice,
 • Zoisova štipendija.

 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Upravičenci:

 • dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), tujci s stalnim dovoljenjem za bivanje v RS in državljanom EU, ki imajo stalno prebivališče v RS;
 • pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje;
 • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v  družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu. 

VLOGA

Višina državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini in znaša za dijake od 35,84 EUR do 97,28 EUR.

Več o državni štipendiji si lahko preberete na povezavi.

 

KADROVSKA ŠTIPENDIJA

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:

 • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice;
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij – delodajalci iz Goriške regije se prijavljajo na Posoški razvojni center;
 • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

 

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa aktualna Politika štipendiranja.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,4 evrov mesečno in se lahko dodeli istočasno z nekaterimi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.

Rok prijave: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Več informacij o razpisu za deficitarne štipendije v šolskem letu 2020/21 najdete tukaj. 

 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Za dijake Zoisova štipendija znaša 122,88 EUR. Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje (81,92 evrov na mesec) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (51,20 evrov na mesec).

Posebni pogoji za pridobitev:

 • izkazan vsaj en izjemni dosežek in
 • povprečna ocena najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole

Več o pogojih si lahko preberete v lanskem razpisu.

Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:

 • preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,
 • preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,
 • ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)
 • razvrščanje kandidatov,
 • izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,
 • izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem.

Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve do izteka tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja