Status športnika in umetnika

Zakon o osnovni šoli v 51. členu določa, da učenec lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika in status perspektivnega ali vrhunskega umetnika.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec (star najmanj 12 let), ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec (star vsaj 14 let), ki dosega vrhunske rezultate na mednarodnih tekmovanjih in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Status perspektivnega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oz. državne nagrade s področja umetnosti.

Starši do 31. septembra 2020 izpolnite in podpišite vlogo, ki jo učenec nato odda Sabini Lidjan, šolski svetovalni delavki. O dodelitvi, mirovanju in prenehanju statusa odloči ravnatelj osnovne šole.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja