Arhivi avtorja: Sabina Lidjan

Družinska e-pravila: predavanje za starše

vir: https://www.sciencephoto.com/media/878412/view/internet-addiction-illustration

V sredo, 14. 10. 2020, ob 17. uri se nam bo v spletni predavalnici, v organizaciji Kluba staršev, pridružil Janez Arh, dipl. soc. delavec, iz Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta – Logout. 

Na predavanju nam bo predstavil napotke in smernice za vzgojo otrok in mladostnikov pri uporabi računalnika in pametnih naprav.
Spregovorili bomo o tem, kdaj je primerno, da otrok sam uporablja pametne naprave, kako postaviti pravila o omejevanju uporabe, kdaj lahko govorimo o pretirani uporabi interneta in tudi o pomembnosti pozitivnih zgledov pri uporabi pametnih naprav. Spoznali bomo orodje “Moja pogodba”, ki družini lahko pomaga pri vzpostavljanju družinskih pravil pri uporabi digitalnih tehnologij. 

Dogodek je primeren za starše otrok od 1. do 9. razreda

Zaradi neugodne epidemiološke situacije bomo predavanje izvedli virtualno, preko aplikacije ZOOM

Zainteresirane starše vabimo, da se na predavanje prijavijo na: sabina.lidjan@guest.arnes.si. 

Za finančno podporo pri organizaciji dogodka se najlepše zahvaljujemo podjetju Hidria.

Lepo vabljeni.

Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjih šol

Dragi devetošolci!
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je dne 12. 5. 2020 poslalo okrožnico o novem sklepu o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole.
V primeru, da bo prišlo do preveč prijav na izbran izobraževalni program, bodo šole omejile vpis.
Letos zaradi epidemije Covid-19 nacionalnih preizkusov znanja ne bo.
Ministrstvo se je odločilo, da se bo v primeru omejitve vpisa, ko bo več posameznikov na spodnji meji imelo enako število točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade OŠ,  upošteval seštevek točk iz glavnih predmetov: slovenščine, matematike in prvega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu OŠ (namesto točk, ki bi jih pridobili na nacionalnem preverjanju znanja).
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na el. naslovu: sabina.lidjan@guest.arnes.si.
Lepo pozdravljeni.
Sabina Lidjan
šolska svetovalna služba

Delavnica Učenje učenja

Dragi devetošolci!

Mladinski center Idrija v torek, 12. 5. 2020, ob 17. uri organizira delavnico Učenje učenja. Delavnica je namenjena učnecem 9. razreda in gimnazijcem in je brezplačna.

“Vsem nam se zdi učenje dolgočasno in nadležno delo, zato z njim odlašamo, dokler nam ne “teče voda v grlo”, in smo potem zaradi tega lahko pod hudim časovnim pritiskom. Pogledali si bomo, kaj je v ozadju tega vedenjskega vzorca in kako se mu izognemo.  Zanimale nas bodo tudi vaše že preizkušene tehnike učenja, skupaj pa bomo spoznali še kakšno novo. Upamo, da vas bo delavnica motivirala za nadaljnje samostojno delo.”

Obvezne so prijave do nedelje, 10. 5. 2020.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Lepo pozdravljeni.

Štipendije

Štipendija je dopolnilni prihodek, ki je namenjen pomoči pri kritju stroškov izobraževanja. Področje štipendiranja ureja Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18).

V Sloveniji poznamo naslednje možnosti štipendiranja:

 • državna štipendija,
 • kadrovska štipendija,
 • štipendija za deficitarne poklice,
 • Zoisova štipendija.

 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Upravičenci:

 • dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (RS), tujci s stalnim dovoljenjem za bivanje v RS in državljanom EU, ki imajo stalno prebivališče v RS;
 • pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje;
 • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v  družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu. 

VLOGA

Višina državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini in znaša za dijake od 35,84 EUR do 97,28 EUR.

Več o državni štipendiji si lahko preberete na povezavi.

 

KADROVSKA ŠTIPENDIJA

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:

 • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice;
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij – delodajalci iz Goriške regije se prijavljajo na Posoški razvojni center;
 • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

 

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa aktualna Politika štipendiranja.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,4 evrov mesečno in se lahko dodeli istočasno z nekaterimi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.

Rok prijave: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Več informacij o razpisu za deficitarne štipendije v šolskem letu 2020/21 najdete tukaj. 

 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Za dijake Zoisova štipendija znaša 122,88 EUR. Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje (81,92 evrov na mesec) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (51,20 evrov na mesec).

Posebni pogoji za pridobitev:

 • izkazan vsaj en izjemni dosežek in
 • povprečna ocena najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole

Več o pogojih si lahko preberete v lanskem razpisu.

Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:

 • preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,
 • preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,
 • ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)
 • razvrščanje kandidatov,
 • izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,
 • izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem.

Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve do izteka tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Vpis v srednje šole – aktualne informacije

Dragi devetošolci!

Obveščamo vas, da se je rok za vpis v srednje šole in dijaške domove podaljšal do 11. 5. 2020.

Vse prijavnice smo na izbrane srednje šole že razposlali.

Pomembno je, da ne pozabite na vpis v dijaške domove. Prijavnico najdete tukaj. Tisti, ki prijavnice še niste poslali, jo natisnete in  izpolnjeno priporočeno pošljete v dijaški dom ali skenirano pošljete po elektronski pošti. Pomembno je, da je prijavnica podpisana!

Nacionalni preizkus znanja se letos ne bo izvedel.  V primeru omejitve vpisa, se bodo upoštevale zaključne ocene posameznih predmetov.

Srednje šole, kjer je za vpis potrebno opraviti sprejemni izpit, bodo sprejemne izpite izvajale v tednu od 1. 6. do 6. 6. 2020. O rezultatih boste obveščeni do 10. 6. 202o.

Rok za prenos prijav bo 16. 6. 2020 do 14. ure.

O morebitni omejitvi vpisa boste obveščeni do 26. 6. 2020.

Srednje šole in dijaški domovi bodo vpis izvedli v tednu 30. 6. do 6. 7. 2020. 

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na: sabina.lidjan@guest.arnes.si

 

Lepo pozdravljeni!

Šolska svetovalna služba

Kako pišemo učitelju

Pozdravljeni učenci in starši!

Za nami so že trije tedni malo drugačnega pouka. Učitelji vam dajejo navodila za delo od doma. Pogosto vas tudi prosijo, da jim pošljete kakšno nalogo po elektronski pošti. Verjamemo, da nekateri takega načina komunikacije še niste vešči, zato vam v pomoč pošiljamo spodnja navodila, ki jih je pripravil učitelj Nejc Grošelj, da vam bo pisanje elektronske pošte lažje steklo.

https://www.youtube.com/watch?v=MxYvZn3ZHVQ

Kako pišemo učitelju

 

Lep in uspešen teden vam želimo!

Šolska svetovalna služba